Komunikat Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego

Zgodnie z wytycznymi MEN w terminie od 24.10.2020 do 08.11.2020 zajęcia edukacyjne zarówno teoretyczne jak i praktyczne we wszystkich typach szkół będą odbywać się zdalnie.
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 Nauczanie zdalne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym będzie realizowane według następujących zasad:
1.  Lekcje w terminie od 24.10.2020 do 08.11.2020 r. będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
2.  Lekcje prowadzone on–line poprzez Microsoft Teams 365 trwają 30 minut pozostałe 15 minut to praca własna uczniów z możliwością konsultacji z nauczycielem.
3.  Podczas zajęć odbywających się zdalnie za nieobecnych nauczycieli nie będą organizowane zastępstwa doraźne.
4.  Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
5.  Trudności związane ze sprzętem komputerowym oraz dostępem do internetu uczniowie zgłaszają do wychowawcy klasy.
6.  W zależności od dalszej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju oraz zaleceń MEN podejmowane będą stosowne działania, o których Państwa będę informować.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej

życzymy zdrowia, spokoju i słońca!

Wszystkim chłopcom,

dużym i małym, ale ważnym, bo naszym, życzymy dziecięcej radości i męskiego wsparcia dla żeńskiej części Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. Nie tylko 30 września 😍

Kochani!
Ten rok był inny niż wszystkie do tej pory.
Zaczęliście naukę w zwyczajnej szkole. Już zdążyliście się przyzwyczaić do jej rytmu, a tu tyle zmian i nowości, zdalne nauczanie. Zmagalliście się z nową sytuacją, trudną bardzo, przyznajemy. Oddzieleni od siebie wzajemnie, z nauczycielem po drugiej stronie łącza, walczący z oporem sprzętu, połączeń internetowych, naporem aktywności, poczuciem bezsilności.
Ale daliście radę! Jeszcze pół roku temu nie pomyślelibyście, że możecie działać, ogarniać, systematyzować, kreować tak wielostronnie i z taką skutecznością. Osiągnęliście więcej niż można było przypuszczać w tak awaryjnej sytuacji. 

Teraz macie to za sobą. Czas refleksję i radość z sukcesu. Udało się!
Gratulujemy! Z całego serca.
Nadszedł czas odpoczynku. Cieszcie się z niego, bo zasłużyliście bardziej niż kiedykolwiek.
Życzymy Wam pięknego lata i niezapomnianych wakacji.
Pozdrawiamy bardzo bardzo serdecznie.