REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

TECHNIKUM NR 2

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1