Harmonogram spotkań z Rodzicami

 

18.09.2019 r.

16:30 Rodzice uczniów klas I Technikum Nr 2 spotkanie z Panią Dyrektor w auli  szkoły

17:00 Rodzice klas I Szkoły Branżowe Nr 1 spotkanie z Panią Dyrektor w auli szkoły

17:00 Zebrania z Rodzicami pozostałych klas w salach

23.10.2019 r.

17:00-18:00 konsultacje dla Rodziców

20.11.2019 r.

17:00 zebrania z Rodzicami klas IV Technikum

17:00-18:00 konsultacje dla Rodziców

18.12.2019 r.

17:00 zebrania z Rodzicami

5.02.2020 r.

17:00 zebrania z Rodzicami

17:00-18:00 konsultacje dla Rodziców klas IV Technikum

18.03.2020 r.

17:00  zebrania z Rodzicami klas IV Technikum

17:00-18:00 konsultacje dla Rodziców

22.04.2020 r.

17:00-18:00 konsultacje dla Rodziców

20.05.2020 r.

 17:00 zebrania z Rodzicami

3.06.2020 r.

17:00-18:00 konsultacje dla Rodziców