KIERUNKI MŁODZIEŻOWE

 

TECHNIKUM NR2

(5 lat po szkole podstawowej) kształcące technika w zawodach:

 

technik analityk

technik mechatronik

technik mechanik

technik usług fryzjerskich

technik ochrony środowiska

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

(3 lata po szkole podstawowej)

 

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia mogą kształcić się między innymi w zawodach: fryzjer, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik i mechatronik, sprzedawca, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, stolarz, ślusarz, kucharz, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, ogrodnik, murarz-tynkarz oraz innych zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

 TURNUSY KURSOWE

Szkoła realizuje kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów młodocianych pracowników uczęszczających do oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych. Dokształcanie  odbywa się w formie turnusów kursowych.

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

(szkoły dla dorosłych)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(3 lata, po gimnazjum): rozszerzenie ogólne

(2 lata, po Zasadniczej Szkole Zawodowej): rozszerzenie ogólne

 

POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 2


technik administracji

technik BHP


 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH NR 30 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

(6 semestrów w formie wieczorowej)