Górnośląskie Centrum Edukacyjne
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „ Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu"

 

Celem projektu jest zorganizowanie mobilności uczniów w postaci    
zagranicznych praktyk zawodowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ (2021-2027)

 

Czas trwania projektu

01.09.2023 – 30.11.2024

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz zgłoszeniowy

 

Protokół komisji rekrutacyjnej grupa I

Protokół komisji rekrutacyjnej grupa II