1a 1mechanik/analityk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 tech. kom.an-2/4 IK GOM komp wf-1/2 KW HS-2
wf-2/2 JK HS-4
wf-2/2 JK HS-4 godz.wych KG 125 wf-1/2 KW HS-2
2 8:55- 9:40 usir-1/4 JR 2
oblicz. chem-2/4 AS 208
wf-1/2 KW HS-2
wf-2/2 JK HS-4
j.polski 118 fizyka-1/2 KG 125
chemia-2/2 JW 123
j.angielski-1/2 CA 206
j.angielski-2/2 TV 212
3 9:50-10:35 usir-1/4 JR 2
oblicz. chem-2/4 AS 208
r_matematyka-1/4 #mr1 5
r_angielski-2/4 #1ar 206
r_niemiecki-4/4 #nr1 205
kultura 118 matematyka KG 125 j.angielski-1/2 CA 206
j.angielski-2/2 TV 212
4 10:45-11:30 p.przedsięb. UB 125 j.polski 118 wos DL 209 j.niemiecki-1/2 G_ 205
informatyka-2/2 DC 221
biologia SR 110
5 11:50-12:35 p.przedsięb. UB 125 j.polski 118 techn. z mat-1/4 JR 2
technika i p-2/4 LCh-2
technika i p-4/4 JW LCh-3
informatyka-1/2 DC 221
j.niemiecki-2/2 G_ 205
matematyka KG 125
6 12:40-13:25 geografia RB 210 e_dla_bezp-1/2 AP 6
fizyka-2/2 KG 125
techn. z mat-1/4 JR 2
technika i p-2/4 LCh-1
technika i p-4/4 JW LCh-2
PKM i maszy.-1/4 WJ 118
podst. towar-2/4 ST 110
historia DL 209
7 13:30-14:15 chemia-1/2 JW 124
e_dla_bezp-2/2 AP 6
oblicz. chem-4/4 AS 208 techn. z mat-1/4 JR 2
technika i p-2/4 LCh-1
technika i p-4/4 JW LCh-2
PKM i maszy.-1/4 WJ 118
tech. kom.an-4/4 IK GOM komp
historia DL 209
8 14:20-15:05 religia Sz 112 oblicz. chem-4/4 AS 208 prac.pkm-1/4 GJ 124
technika i p-2/4 LCh-1
prac.pkm-3/4 WJ 123
technika i p-4/4 JW LCh-2
   
9 15:10-15:55 religia Sz 112        
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum