Zaproszenie na turniej piłki nożnej halowej dla uczniów GCE

Zainteresowane klasy proszę o pisemne zgłoszenia składów drużyn do nauczycieli WF. Każda klasa może wystawić maksymalnie jeden zespół.
Istnieje możliwość utworzenia zespołu składającego się z 2 różnych klas
(szczegóły u nauczycieli WF). Mecze będą rozgrywane w miarę możliwości  we środy, wtorki lub piątki od godziny 15.05. Regulamin oraz terminarz zostaną podane po ostatecznym terminie zgłaszania drużyn.
Dodatkowe informacje u Dariusza Bula - nauczyciela wychowania fizycznego.