Drodzy Słuchacze!

Zakończenie roku roku szkolnego 2017/2018 dla Słuchaczy szkół dla dorosłych odbędzie się w najbliższy piątek 22 czerwca 2018 r.  o godzinie 12.30 w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.

W tym dniu obowiązuje uroczysty strój.

Zakwitły kasztany, a więc...

naszym kochanym Maturzystom życzymy powodzenia w zmaganiach z egzaminami dojrzałości!

 

Czas tak szybko mija...

 
Wydaje się, że dopiero w Centrum Kształcenia Ustawicznego pojawiły się nowe roczniki Słuchaczy Liceum dla Dorosłych, a tu żegnać się już pora. Absolwenci klas III LOZ, III LODA oraz III LODB 27 kwietnia 2018 r. pożegnali się ze szkołą, otrzymując świadectwa potwierdzające uzyskanie średniego wykształcenia, dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe. 
Wśród kwiatów i łez wzruszenia często padały słowa świadczące o wdzięczności, sympatii i deklaracji pamięci o koleżankach i kolegach oraz o nauczycielach. Bo przecież czas spędzony w szkole to nie tylko nauka, ale i rodzące się przyjaźnie, które trwać będą lata.
 

Przypominamy, że zdający, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2018 roku, mają czas do 7 lutego 2018 r., aby dokonać zmian w deklaracji. Po tym terminie nie będzie możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.