Centrum Kształcenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą szkolenia, zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy szkół branżowych oraz średnich, a także bezpłatne kształcenie osób dorosłych.

Posiadamy:

 

  • Upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania części praktycznej egzaminu zawodowego we wszystkich kwalifikacjach branży: mechanicznej, mechatronicznej, górniczej, elektrycznej, elektronicznej, chemicznej i fryzjerskiej,

  • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy,

  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00176/2006,

  • Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie : prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,

  • Bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe.