5 listopada 2018  GCE dołączyło do europejskiego projektu  eTwinning Universality of Literature. Głównym koordynatorem projektu jest strona turecka, a oprócz naszej szkoły biorą w nim udział partnerzy z  Turcji, Francji, Włoch oraz  Serbii.  W ramach projektu wybrani uczniowie GCE szukają podobieństw pomiędzy utworami literackimi z różnych krajów. Tematem przewodnim jest motyw miłości w literaturze. Celem projektu jest zwiększenie  świadomości uniwersalnego charakteru literatury  oraz promocja czytelnictwa wśród uczniów. Projekt jest też okazją do nawiązania przyjaźni z uczniami z innych krajów, ćwiczenia umiejętności językowych oraz interpersonalnych.

Link do strony informacyjnej o projekcie: tutaj

Koordynatorkami projektu ze strony polskiej  są Alicja Chmielewska i Tatiana Var Bogya de Csepy

 

 

 


                     

 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „ Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”

 

             Celem projektu jest zorganizowanie mobilności uczniów w postaci    

zagranicznych staży zawodowych.

Dofinansowanie projektu z UE:

143.228,00 EUR

tj. 617.627,78 PLN

Czas trwania projektu: 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój – POWER

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

"Nowoczesny uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorki pracownik -
rozwój infrastruktury edukacji zawodowej
w Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach"

 


„Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces”


"e-Twinning w GCE"


 

"ERASMUS +"

 

 


"Mój wybór, mój zawód, moja kariera"  

       


  "Zawodowa Akademia Rynku Pracy  


"Rozwój dobrych praktyk" 


"Przez naukę i praktykę na Politechnikę