---------------------------------------------------------------------------------

 

"Nowoczesny uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorki pracownik -
rozwój infrastruktury edukacji zawodowej
w Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach"

 


„Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces”


"e-Twinning w GCE"


 

"ERASMUS +"

 

 


"Mój wybór, mój zawód, moja kariera"  

       


  "Zawodowa Akademia Rynku Pracy  


"Rozwój dobrych praktyk" 


"Przez naukę i praktykę na Politechnikę