DYREKCJA

mgr  Bogumiła Kluszczyńska - Dyrektor

mgr inż. Barbara Gzik-
Wicedyrektor ds szkół młodzieżowych

mgr inż. Iwona Hewak-Grzywa -
Wicedyrektor ds Centrum Kształcenia Ustawicznego

mgr Paweł Sygit -
Wicedyrektor  ds Centrum Kształcenia Praktycznego

mgr Beata Zabuga -
Kierownik szkolenia praktycznego


 KADRA PEDAGOGICZNA

Bełdowicz Romuald Geografia, podstawy przedsiębiorczości
Biernacka-Świerc Aleksandra Język polski
Bul Dariusz Wychowanie fizyczne
Chmielewska Alicja Język angielski
Cicha Irena Biblioteka
Drozd Agnieszka Teoretyczne przedmioty fryzjerskie, pracownia fryzjerska
Duda Małgorzata Pedagog
Dziurski Robert Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Francuz Magdalena Język niemiecki
Grzelińska Sławomira Historia (gimnazjum, SP)
Grzesik Beata Język polski (gimnazjum)
Gut Anna Matematyka
Gzik Barbara Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Hewak-Grzywa Iwona Informatyka, podstawy przedsiębiorczości
Jagoda-Orłowska Joanna Edb, fizyka, matematyka
Kaszowicz Aleksandra Biblioteka
Kluska Ireneusz Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Kocieniewska Izabela Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne, informatyka
Konopka Bogusław Matematyka, informatyka, przedmioty mechaniczne
Koprowicz Katarzyna Język polski
Korzus Marcelina Język niemiecki
Kostka Barbara Język angielski
Kraka-Kułagowska Agnieszka Język niemiecki
Krzemińska Jadwiga Wychowanie fizyczne
Kuczara Paweł Wychowanie fizyczne
Kulij Monika Język angielski
Kureczko Wiesław Informatyka, przedmioty zawodowe elektryczne
Kurzak Justyna Przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
Leorman Mariusz Biologia (gimnazjum)
Leś Dagmara Historia, wiedza o społeczeństwie
Lipnicka-Kościelniak Iwona Matematyka
Lotko Marek Język niemiecki
Łagan Jolanta Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
Maliszewska Aleksandra Język polski
Maliszewski Piotr Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Marchewka-Czech Monika Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, plastyka
Mierzwa Ewa Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Mikulski Marcin Praktyczna nauka zawodu
Müller-Olszak Tatiana Przedmioty zawodowe mechatroniczne
MyszaAgata Język angielski (gimnazjum, SP, LO)
Nowakowski Zbigniew Praktyczna nauka zawodu
Oleszowska-Pakosz Ewa Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, pracownia fryzjerska
Ostryński Jarosław  Religia
Pawelec Dariusz Przedmioty mechaniczne zawodowe
Pelczewski Damian Informatyka
Podsiadło Anna Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, pracownia fryzjerska, edukacja dla bezpieczeństwa
Pławszewski Marek Praktyczna nauka zawodu
Praga Małgorzata Język angielski
Pyka Bernard Praktyczna nauka zawodu
Rajca Sylwia Biologia
Remplewicz Katarzyna Fizyka, Matematyka
Rojek Dorota Informatyka
Rudolf Janusz Przedmioty zawodowe mechaniczne
Ruman Katarzyna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Sawicka Teresa Matematyka (gimnazjum, SP)
Sieńko Anna Język angielski
Skalmierska Zofia Przedmioty zawodowe ochrony środowiska
Skoracki Tomasz Przedmioty zawodowe elektryczne
Słupska Marta Język polski
Sowa Roman Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Stobiecka Anna Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
Sygit Paweł Przedmioty zawodowe mechaniczne
Szot Maria Religia
Szocik Gabriela Język niemiecki
Szmidtke Gabriela Fizyka
Świerczek Sabina Matematyka
Uniowski Piotr Religia
Var Bogya de Cepy Tatiana Język angielski
Walińska Anna Chemia, Fizyka, przedmioty zawodowe chemiczne, Wychowanie do życia w rodzinie
Warzecha Wojciech Przedmioty zawodowe elektryczne
Werner Kazimierz Wychowanie fizyczne
Wieczorek Henryk Przedmioty mechaniczne i mechatroniczne
Wilk Izabela Pedagog
Wiśniewski Jarosław Przedmioty zawodowe mechaniczne, praktyczna nauka zawodu
Wójcik Józefa Chemia, przedmioty chemiczne zawodowe
Zabuga Beata Geografia
Zając Anna Wychowanie fizyczne
Zalewska Bernadeta Język niemiecki
Zemlik Beata Pedagog
Zydek Henryk Bibliotekarz
Żurawicka-Wizor Danuta Język polski, wiedza o kulturze, plastyka