Lekcja biologii wśród egzotycznych roślin

Dnia 26 października 2018 r. młodzież z klasy 3c (kształcąca się w zawodzie technik usług fryzjerskich) udała się na lekcję biologii do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. W atmosferze tropikalnego lasu uczniowie mogli zapoznać się z roślinami użytkowymi pochodzącymi z odległych rejonów świata, przyjrzeć się z bliska ciekawym roślinom owadożernym, zobaczyć rożne odmiany palm oraz poznać przystosowania roślin do suchego i gorącego klimatu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także akwaria z egzotycznymi gatunkami ryb oraz tropikalne jaszczurki i owady, które można podziwiać w Palmiarni.
Opiekunem wycieczki przedmiotowej była Pani Sylwia Rajca.